Huisstijl voor BrinkTools uit Elst – verspaningsspecialist

Nieuwe huisstijl mogen ontwerpen voor BrinkTools uit Elst. Bert van den Brink is onlangs zijn eigen onderneming gestart in verspaningstechniek. Juist ja, wat is dat? Dat dacht ikzelf in eerste instantie ook.

brinktools-def-72dpi-rgb

Verspanen is de term voor alle vormen van materiaalbewerking waarbij door middel van bepaald hand– of machinegereedschap materiaaldelen worden weggenomen en spanen ontstaan. De massa neemt af en de oorspronkelijke vorm verandert blijvend in de richting van de gewenste vorm. Tijdens de bewerking wordt het materiaal verwijderd door afschuiving waardoor spanen of krullen ontstaan. Tegenover de verspanende bewerking staat de niet-verspanende bewerking, waarbij geen spanen ontstaan. Ter illustratie van het begrip verspanen kan men denken aan de krulvormige spaan die men ziet ontstaan, indien men met een mes over niet te zachte boter schraapt waarbij het mes dwars op de bewegingsrichting wordt gehouden.

Voorbeelden van verspanende bewerkingen zijn frezen, tappen, draaien, vijlen, boren, zagen, kotteren, brootsen (of trekfrezen), slijpen, honen, leppen, schaven en steken. Niet-verspanende bewerkingen zijn bijvoorbeeld walsen, dieptrekken, persen, ponsen, laserbewerkingen, solderen, vonk-eroderen, snijden, lassen, smeden, gieten, vloeiboren en buigen.

huisstijl BrinkTools

Author: villa UNIC

Share This Post On